Thông tin dự án
Xu hướng các thiết bị hiện nay
Nhằm đáp ứng nhu cầu cho ngành công nghiệp nặng và sản xuất xi măng, tập đoàn Dal cung cấp lò quay cho ngành công nghiệp nặng lên đến 6000 tpd đạt chất lượng, tối đa năng suất và tối thiểu chi phí.
 
Tin tức
CÁC HỆ THỐNG PHÁT ĐIỆN TẬN DỤNG NHIỆT THẢI TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP XI MĂNG
- Giới thiệu về hệ thống phát điện tận dụng nhiệt thải trong nhà máy xi măng. - Phân loại hệ thống phát điện tận dụng nhiệt thải. - Chu trình Rankine sử dụng hơi nước (Steam Rankine Cycle – SRC) - Chu trình Rankine sử dụng chất hữu cơ (Organic Rankine Cycle – ORC) - Chu trình Kalina sử dụng hỗn hợp nước – a mô nhắc - So sánh 2 sơ đồ chu trình Rankine và chu trình Kalina
 
Hotline tư vấn miễn phí: +84973511868
zalo
index-index