Thông tin hoạt động
Xu hướng các thiết bị hiện nay
Nhằm đáp ứng nhu cầu cho ngành công nghiệp nặng và sản xuất xi măng, tập đoàn Dal cung cấp lò quay cho ngành công nghiệp nặng lên đến 6000 tpd đạt chất lượng, tối đa năng suất và tối thiểu chi phí.
 
Tin tức
PHÂN LOẠI CALCINER
Theo sách về xi măng, có ba loại buồng canxi hóa: In-Line calciner, Off-Line calciner & Separate -Line calciner. Theo FLSmidth, có hai loại buồng canxi hóa: In-Line và Separate-Line calciner. Không có định nghĩa hoặc phân loại về buồng canxi hóa
 
index-index