Công cụ
Phân mục Tên công thức ( click vào tên công thức để tính) Ghi chú
Thời gian lưu và độ điền đầy của liệu trong lò quay
Lưu lượng gió Qui đổi lưu lượng gió từ điều kiện môi trường hiện tại sang điều kiện chuẩn Điều kiện chuẩn t = 0 oC, p = 1.0 at
Lưu lượng gió Quy đổi từ điều kiện tiêu chuẩn sang điều kiện môi trường hiện tại
Áp suất gió Tính áp suất môi trường tại điểm đo gió Phụ thuộc độ cao điểm đo so mực nước biển
Áp suất gió Tính tỉ trọng chất khí ở điều kiện môi trường đang đo Tỉ trọng không khí đk tiêu chuẩn 1.29 kg/Nm3
Hotline tư vấn miễn phí: +84973511868
zalo
congcu-congcu