Qui đổi lưu lượng gió từ điều kiện môi trường hiện tại sang điều kiện chuẩn
lưu lượng gió thực tế: (m3/s)
Áp suất gió tại điểm đo: (mbar)
Nhiệt độ gió tại điểm đo: (oC)
Áp suất môi trường tại điểm đo: (mbar)
 
  Kết quả: (Nm3/s)
Hotline tư vấn miễn phí: +84973511868
zalo
congcu_detail-congcu