Quy đổi từ điều kiện tiêu chuẩn sang điều kiện môi trường hiện tại
lưu lượng gió điều kiện chuẩn: (m3/s)
Áp suất gió tại điểm đo: (mbar)
Nhiệt độ gió tại điểm đo: (oC)
Áp suất môi trường tại điểm đo: (mbar)
 
  Kết quả: (m3/s)
Hotline tư vấn miễn phí: +84973511868
zalo
congcu_detail-congcu