Tính tỉ trọng chất khí ở điều kiện môi trường đang đo
Nhiệt độ gió tại điểm đo: (oC)
Áp suất gió tại điểm đo: (mbar)
Áp suất môi trường tại điểm đo: (mbar)
 
  Kết quả: (kg/m3)
Hotline tư vấn miễn phí: +84973511868
zalo
congcu_detail-congcu