Chi tiết dịch vụ

Commissioning công đoạn nghiền, nung clinker

Các chuyên gia công ty chúng tôi đã từng tổ chức, điều phối và thực hiện rất nhiều chương trình commissioning cho các nhà máy xi măng trong và ngoài nước.
Commissioning dây chuyền lò, máy nghiền sau các kỳ đại tu lớn hàng năm và các kỳ cải tiến, sữa chữa từ 1999 - 2013
services_detail-services