Chi tiết dịch vụ

Đào tạo KPI (chỉ số đánh giá thực hiện công việc) trong ngành xi măng

KPI là gì? 
KPI là những chỉ số đánh giá việc thực hiện các công việc chính trong quá trình sản xuất mà dựa vào các chỉ số đánh giá đó, một tổ chức có thể quản lý được quy trình sản xuất, nhằm đạt được những mục tiêu hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.
 
 
                
 
Để đạt được hiệu quả cao trong việc thiết lập hệ thống KPIs, cần phải đạt  tiêu chuẩn sau:
 
                  
 
Mục đích của việc thiết lập hệ thống KPI trong kinh doanh sản xuất:

Hệ thống hóa các chỉ số đánh giá công việc thực hiện (KPI) nhằm hỗ trợ việc quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh.

KPI giúp toàn bộ tổ chức hướng đến mục tiêu chung:

 • KPI thể hiện được khả năng & mức độ hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh. Cơ hội để cải tiến, tăng năng suất & hiệu quả trong công việc.
 • KPI giúp mọi thành viên trong tổ chức tập trung nỗ lực để cải thiện hiệu quả hoạt động nhằm đạt được mục tiêu chung.
 • KPI tiêu chuẩn hóa việc đo lường kết quả hoạt động sản xuất để so sánh tính hiệu quả, chia sẻ kinh nghiệm & áp dụng các cải tiến cho các đơn vị trong tổng công ty.
 
Các KPI liên quan theo những công đoạn sản xuất trong các nhà máy xi măng:
                
 
Chúng tôi có thể đào tạo, thiết lập hệ thống KPI cho các công ty, nhà máy sản xuất xi măng trong các công đoạn chính như:
 
 • Khai thác mỏ
 • Chuẩn bị nguyên liệu thô
 • Chuẩn bị bột liệu
 • Chỉ tiêu chất lượng
 • Sản xuất Clinker
 • Nghiền xi măng
 • Đóng bao và xuất xi măng
 • Quản lý công tác bảo trì và sửa chữa
 • Phụ tùng và vật tư
 • Bảo trì ngăn ngừa
 • Môi trường và an toàn lao động

Dưới đây là ví dụ cụ thể về các chỉ số đánh giá thực hiện công việc chính (KPI) cho một nhà máy:

               
 
 
Một số hình ảnh về chương trình đào tạo KPI tại nhà máy xi măng Hoàng Thạch
 
                  
 
               
 Các khách hàng tiêu biểu:
 
Chương trình đào tạo các chỉ số đánh giá thực hiện công việc đã được đào tạo cho các công ty thành viên của tổng công ty Vicem Việt nam và công ty TNHH Vicem Hoàng Thạch, công ty tư vấn đầu tư và phát triển xi măng, viện công nghệ xi măng.
 
                         
  
Hotline tư vấn miễn phí: 0973511868
zalo
services_detail-services