Chi tiết dịch vụ

Đào tạo, tư vấn về bảo trì nhà máy sản xuất

STT DỊCH VỤ LOẠI THỜI GIAN GHI CHÚ
 1 Đánh giá hiệu quả bảo trì nhà máy sản xuất Đánh giá và áp dụng 2 tháng – 5 tháng

Có tuỳ chọn 2 gói:

 - Chỉ đánh giá và đề xuất

 - Đánh giá và áp dụng giải pháp

 2  Thiết lập chiến lược bảo trì ngăn ngừa Áp dụng 3 tháng

Có tuỳ chọn 2 gói:

 - Thiết bị điện

 - Thiết bị cơ

 3 Đánh giá hiệu quả sản xuất nhà máy Đánh giá và áp dụng 3 tháng – 6 tháng Đánh giá toàn diện các khía cạnh của 1 nhà máy sản xuất
 4 Đào tạo bảo trì Đào tạo 1 tuần – 2 tuần

Có tuỳ chọn 2 gói:

 - Bảo trì điện

 - Bảo trì cơ

Đối tượng học viên:

 - Tổ trưởng, kỹ sư, trưởng ca, đốc công, phó quản đốc, quản đốc

 5 Đào tạo cán bộ quản lý bảo trì Đào tạo 1 tuần

Bao gồm cả cơ điện

Đối tượng học viên:

 - Tổ trưởng, kỹ sư, trưởng ca, đốc công, phó quản đốc, quản đốc

 6 Đào tạo kiến thức cơ bản về thiết bị điện nhà máy xi măng Đào tạo 1 tuần

Đối tượng học viên:

 - Công nhân, tổ trưởng, kỹ sư, trưởng ca, đốc công

Hotline tư vấn miễn phí: 0973511868
zalo
services_detail-services