Chi tiết dịch vụ

Kiểm toán năng lượng

Khảo sát, báo cáo tình hình sử dụng năng lượng của quý công ty trên dây chuyền, hệ thống hiện tại.

Báo cáo phân tích chiến lược và phương hướng, phương pháp thực hiện tiết kiệm năng lượng cụ thể.
Thực hiện chương trình đo đạc, cân bằng nhiệt cho toàn bộ hệ thống.

• Thực trạng  hệ thống thiết bị sử dụng năng lượng.
• Thực trạng tiêu thụ và quản lý năng lượng.
• Mức độ hiệu quả của việc sử dụng năng lượng hiện tại.
• Các giải pháp tiết kiệm năng lượng khả thi về kỹ thuật và kinh tế.
• Kế hoạch triển khai các hoạt động tiết kiệm năng lượng.
• Kiểm toán năng lượng điện và nhiệt
• Nghiên cứu, thực hiện chương trình tiết kiệm năng lượng điện và nhiệt
• Nghiên cứu sử dụng, chuyển đổi nguồn nhiên liệu
• Đào tạo kiến thức, phương thức tiết kiệm năng lượng trong ngành xi măng
• Đánh giá hiệu suất các quạt lớn


Hotline tư vấn miễn phí: 0973511868
zalo
services_detail-services