Chi tiết dịch vụ

Nghiên cứu, thực hiện chương trình tiết kiệm năng lượng

Hỗ trợ thực hiện chương trình tiết kiệm năng lượng phù hợp với tình hình sản xuất trên dây chuyền hiện tại.

Nghiên cứu dự án đầu tư thực hiện tiết kiệm năng lượng.

Nghiên cứu, tối ưu về mặt công nghệ, vận hành để giảm thiểu thấp nhất tiêu tốn năng lượng.

Đóng tảng trong cooler, clinker ball gây ảnh hưởng nhiều đến tiêu tốn nhiệt và chất lượng clinker
 
Xem xét khả năng sử dụng nguyên nhiên liệu thay thế
 
Hotline tư vấn miễn phí: 0973511868
zalo
services_detail-services