Chi tiết bài viết

Bảo trì ngăn ngừa ( bảo trì phòng ngừa)

 

                 

Một số hình ảnh về chương trình đào tạo bảo trì ngăn ngừa: lý thuyết tại nhà máy xi măng Bỉm Sơn và thực hành đo đạc tại nhà máy xi măng Hoàng Thạch

Bảo trì phòng ngừa là thực hiện các nhiệm vụ bảo trì một cách hiệu quả về chi phí tại các khoảng thời gian định trước để kiểm tra tình trạng vật lý hiện tại, để giảm xác suất và / hoặc tác động của sự  không hoạt động hoặc để duy trì mức hiệu suất mong muốn của thiết bị.

Mục đích của Bảo trì ngăn ngừa (Bảo trì phòng ngừa):

Duy trì điều kiện hoạt động theo chỉ tiêu của thiết bị với chi phí bền vững thấp nhất

Tối ưu tính sẳn sàng của thiết bị

Mục tiêu của  Bảo trì ngăn ngừa (Bảo trì phòng ngừa):

Tối ưu hiệu quả sử dụng thiết bị với việc duy trì chi phí bảo trì ở mức thấp nhất

Giảm tổn thất do các hư hỏng một cách hiệu quả bằng các hoạt động kiểm tra thường xuyên, chẩn đoán tình trạng thiết bị  và bảo dưỡng định kỳ 

Duy trì máy hoạt động ở hiệu suất mong muốn

                  

                                         Hình 1: Mục tiêu của bảo trì ngăn ngừa

 

Phạm vi  Bảo trì ngăn ngừa (Bảo trì phòng ngừa):

 Bảo trì ngăn ngừa (Bảo trì phòng ngừa) Cấp độ 1

BTNN cấp 1 cung cấp một cái nhìn tổng quan về Triết lý bảo trì cơ bản và cấu trúc, ứng dụng và thực hành như:

  • Tuần tra thiết bị
  • Bôi trơn
  • Chương trình kiểm tra định kỳ PMR

Mục đích là để đặt xuống và thực hiện các triết lý cơ bản của bảo trì phòng ngừa và phát triển thói quen duy trì thực hành bảo trì này.

  Bảo trì ngăn ngừa (Bảo trì phòng ngừa) Cấp độ 2

BTNN cấp 2 là các áp dụng chuyên sâu và nâng cao của lý thuyết Bảo trì ngăn ngừa liên quan đến các phương pháp kỹ thuật và kiểm tra, như: 

  • Đo rung và phân tích
  • Phân tích dầu
  • Áp dụng và thực hành kiểm tra không phá hủy (NDT)
  • Chẩn đoán động cơ điện (EMD) 

Mục đích là để xác định tình trạng của thiết bị và các bộ phận chính của nó. Bằng cách phát hiện các bất thường từ giai đoạn đầu, sẽ có nhiều thời gian hơn để lên kế hoạch cho một biện pháp toàn diện. Để thành công chủ đề MAC này, cần nhiều khóa đào tạo và kỹ năng, tuy nhiên một số biện pháp kỹ thuật cần phải thuê ngoài với các công ty chuyên trách.

 

                  

 

                                                            Hình 2: Phạm vi hoạt động của BTNN

 

Tổ chức Bảo trì ngăn ngừa (Bảo trì phòng ngừa)- Các nhóm công việc chính

                 

 

 Ví dụ thực tế về những kết quả đạt được của một nhà máy khi áp dụng chương trình Bảo trì ngăn ngừa (Bảo trì phòng ngừa):

 Mặc dù năng suất lò tăng qua các năm nhưng vẫn duy trì được sự tăng trưởng của độ sẵn sàng, điều này chứng tỏ công tác bảo trì ngăn ngừa có đóng góp to lớn vào mức độ sẵn sàng của thiết bị.

                

                                                          Hình 3: Công suất lò qua các năm

 

 

                  

                                                         Hình 4: Các kết quả đạt được

 Các khách hàng tiêu biểu:

Chương trình đào tạo bảo trì ngăn ngừa bao gồm lý thuyết và thực hành đã được thực hiện cho các khách hàng: chương trình đào tạo tổng quát cho các nhà máy thành viên của tổng công ty Vicem, nhà máy xi măng Hoàng Thạch, nhà máy xi măng Bỉm Sơn(BTNN cấp 1)

                     

                 

 

 

 

 

Hotline tư vấn miễn phí: +84973511868
zalo
thongtin_detail-thongtin