Chi tiết bài viết

Cân bằng nhiệt (HBL) lò nung clinker trong sản xuất xi măng

 Cân bằng nhiệt là gì?

 Cân bằng nhiệt lò nung clinker trong ngành xi măng là đánh giá năng lực hệ thống lò hiện tại của nhà máy so với tiêu chuẩn chung của ngành công nghệ xi măng hoặc các nhà máy xi măng khác hoặc trước và sau khi cải tiến nhằm loại bỏ những điểm bất thường, chưa phù hợp, đưa những điểm đã phù hợp nhưng chưa nằm trong giới hạn công nghệ của ngành xi măng về ngưỡng mong muốn để tối ưu hóa hệ thống hiện tại. Mang lại mục đích cuối cùng là giảm chi phí sản xuất cho các nhà máy xi măng.

Xu hướng cân bằng nhiệt lò nung clinker hiện nay tại các nhà máy xi măng hiện đại là tăng hiệu suất thu hồi nhiệt nhằm giảm chi phí năng lượng.

 

Phạm vi cân bằng nhiệt lò nung clinker:

 

               

 Những điểm chính cần đạt được trong quá trình cân bằng nhiệt lò nung clinker:

 

               

 Những công việc chính trong quá trình cân bằng nhiệt lò nung clinker:

 1. Đánh giá chất lượng và hiệu suất silo đồng nhất

 Ví dụ về hiệu suất đồng nhất silo bột sống

 

                   

 2. Đánh giá quá trình đốt, béc đốt và nhiên liệu

 

               

 Cần đánh giá, kiểm tra các phạm vi như sau:

-          Đặc tính than

-          Động năng

-          Tỷ lệ gió các kênh

-          Các giới hạn vận tốc

-          Trám trong lò

3. Đánh giá clinker cooler và Ống gió ba (TAD)  

 

 

 

Cần đánh giá, kiểm tra các phạm vi sau:           

-          Bức xạ

-          Nhiệt khí thải

-          Nhiệt clinker

-          Phân bố gió

-          Lớp clinker

-          Hiệu suất

 

Ví dụ thực tế về giản đồ nhiệt clinker cooler

 

              

 

4. Đánh giá tháp tiền nung  (Preheater)

 

                

 

Cần đánh giá, kiểm tra các phạm vi sau:           

-          Thông số cơ bản

-          Biên dạng nhiệt và áp

-          Biên dạng O2 và CO

-          Hiệu suất tháp/C1

-          Hộp tán liệu

-          Calciner

-        Ống liệu C5

-        Phân tích khí đầu lò

 

4. Tổng quan HBL hệ thống lò nung clinker

                         

Cần đánh giá, kiểm tra các phạm vi sau:            

-          Gió giả

-          Các thông số vận hành và kiểm soát

-          Tóm tắt cân bằng nhiệt hệ thống 

Ví dụ thực tế cân bằng nhiệt hệ thống lò nung clinker

 

                 

 Ví dụ thực tế  trước và sau khi các dự án thực hiện - sản lượng và cường độ

                

Ví dụ thực tế trước và sau các dự án sau khi thực hiện điều chỉnh cooler, tiêu hao nhiệt

                

Các khách hàng tiêu biểu:

Chúng tôi đã thực hiện chương trình cân bằng nhiệt lò nung clinker cho các khách hàng như:  Công ty CP xi măng Bỉm Sơn, Công ty tư vấn đầu tư và phát triển xi măng - CCID, Viện công nghệ xi măng Vicem - VCTI.

                                    

 

                           

Hotline tư vấn miễn phí: +84973511868
zalo
thongtin_detail-thongtin