Chi tiết bài viết

Dự án Cân bằng nhiệt, tối ưu hóa dây chuyền lò quay số 2 và số 3 - Xi măng Bỉm Sơn (T11/2013 và T7/2014)

Dự án Cân bằng nhiệt, tối ưu hóa dây chuyền lò quay số 2 (T7/2014) và số 3 (T11/2013)
Đối tác: BCC: Công ty cổ phần xi măng Vicem Bỉm Sơn
 
 
Hotline tư vấn miễn phí: +84973511868
zalo
thongtin_detail-thongtin