Chi tiết bài viết

Dự án đào tạo Kỹ sư công nghệ, kiểm soát và tối ưu hóa dây chuyền lò nung clinker ngành công nghiệp xi măng - Công ty Tư vấn đầu tư phát triển Xi măng CCID (T3/2014)

Dự án đào tạo Kỹ sư công nghệ, kiểm soát và tối ưu hóa dây chuyền lò nung clinker ngành công nghiệp xi măng
Đối tác: CCID: Công ty Tư vấn Đầu tư phát triển Xi măng - thành viên của của Tổng Công ty Công Nghiệp Xi măng Việt Nam 
 
Hotline tư vấn miễn phí: +84973511868
zalo
thongtin_detail-thongtin