Chi tiết bài viết

PHÂN LOẠI CALCINER

Đặc điểm chung các buồng canxi hóa (theo sách về xi măng) được phân thành ba loại: In-Line calciner, Off-Line calciner & Separate -Line calciner. Ba loại này được định nghĩa như sau:

1. In-Line calciner được lắp đặt trong dòng khí thải lò nung, có nghĩa là quá trình đốt cháy diễn ra trong hỗn hợp giữa gió và khí lò. Buồng canxi hóa này có thể được coi là phần mở rộng của buồng khói lò.

2. Off-Line calciner được lắp đặt ngoài luồng khí thải của lò. Sự đốt cháy diễn ra trong không khí tinh khiết (gió ba) có nhiệm vụ nâng liệu lên.

3. Separate-Line calciner là off-Line calciner với một nhánh tiền nung riêng.

Câu hỏi đặt ra ở đây là tại sao FLSmidth chỉ phân các buồng canxi hóa thành hai loại: In-Line và Separate-Line calciner  mà không có Off-Line calciner?

Không có định nghĩa hoặc phân loại về buồng canxi hóa một cách quá nghiêm ngặt. Mọi người chỉ đang sử dụng điều khoản từ các nhà cung cấp thiết bị khác nhau để xác định sản phẩm (calciner) mà họ thiết kế. Nếu chúng ta so sánh giữa hai phân loại thể hiện như hình 6 và hình 7; các kết quả sau đây có thể được công nhận.

1. FLS In-Line Calciner (ILC) tương tự như In-Line Calciner trong định nghĩa của bạn, calciner được đặt trong buồng khói từ đầu lò đến cyclone ở tầng đáy và quá trình đốt cháy diễn ra trong hỗn hợp khí thải lò nung và gió ba.

2. FLS Separate-Line Downdraft (SLC-D) Calciner tương tự như Off-Line Calciner trong định nghĩa của bạn.

3. FLS Separate-Line calciner (SLC) tương tự như Separate-Line Calciner trong định nghĩa của bạn.

Hình 6: Phân loại chung của Canxi

 

 Hình 7: Phân loại FLSmidth

 

 (Theo FLSmidth)

 2019-05-18

 

Hotline tư vấn miễn phí: +84973511868
zalo
news_detail-news