Tin tức chuyên ngành

Lượng bán hàng tháng của Vicem giảm 3.1% so với cùng kỳ năm trước

Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (Vicem), nhà sản xuất xi măng hàng đầu VN, thông báo trong tháng 4 đã bán được khoảng 2,24 triệu tấn xi măng và clinker, giảm 3,1% so với cùng kỳ năm trước.

news-news