Chi tiết bài viết

Vicem báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019

Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (Vicem) vừa tổ chức họp báo thông báo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018 và triển khai kế hoạch năm 2019. 

Trong năm 2018, Vicem đã nỗ lực vượt khó hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Sản lượng sản xuất Clinker đạt trên 20 triệu tấn; sản xuất xi măng đạt 25 triệu tấn, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm 2017. Doanh thu thuần đạt trên 35.000 tỷ đồng, lợi nhuận ước đạt gần 2.800 tỷ đồng. 

Trong năm 2019, Tổng công ty Công nghiệp Xi măng tiếp tục triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu, đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng tăng về chất lượng, tiếp tục nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp, xây dựng bộ tiêu chí để kiểm soát hiệu quả hoạt động của từng doanh nghiệp, gắn liền với chiến lược "Phát triển bền vững".

Nguồn: ximang.vn

Hotline tư vấn miễn phí: +84973511868
zalo
news_detail-news